Torsdag 5 aug 2021

Beställ din karta här och nu

För att beställningen skall kunna genomföras måste nedanstående uppgifter fyllas i.

Observera att ditt telefonnummer = ditt referensnummer. Ange det på inbetalningen till Järla orientering så att vi kan stämma av beställningen mot inbetalningen.

Kartan skickas till angiven adress så fort vi mottagit inbetalningen.

Kartorna skickas från Järla Orienterings kansli, inom 10 dagar efter erlagd betalning.

Sätt in 100:-/karta på plusgirokonto 49 44 46-8 i samband med beställningen.
Vi håller på att uppdatera denna webbsida så för beställning ber vi er att maila vårt kansli med Namn, adress, postadress och telefonnummer, (som är ert referensnummer) samt antal kartor.
Skicka beställningen till Järla Orienterings kansli: kansli@jarla.com